top of page

Základní rozdíly mezi RTB a PPC

V současné době pozoruji, že roste zájem o RTB nejen ze strany agentur ale i ze strany samotných klientů. Na internetu článků, které se zabývají porovnáním těchto dvou kanálů ale mnoho není. Proto se na to společně podíváme přes jednoduchou infografiku.Programmatic se často používá jako synonymum k RTB, ale jde o širší pojem. Je velmi důležité si uvědomit, že pojem programatická reklama označuje nákup reklamy skrze automatizovaný nákupní proces. Tudíž pod programatickou reklamu spadají nákupy reklamních ploch přes PPC systémy, sociální média či RTB.Pojem RTB (Real Time Bidding) je aukce reklamního prostoru v reálném čase založená ve většině případů na modelu CPM (platba za tisíc zobrazení).

PPC je zkratka pay-per-click a znamená platba za proklik. Inzerenti platí pouze tehdy, pokud uživatel klikne na jejich PPC reklamu.


V následující tabulce porovnáváme základní rozdíly, mezi těmito kanály. V rámci porovnání záměrně nezacházím do detailů, ale věnuji pozornost pouze elementárním oblastem.
Co si tedy mám jako klient vybrat?


Výběr správného online kanálu musí být v souladu s obchodními cíli. Pro budování povědomí o značce nebo produktu je RTB jasnou volbou. Umožňuje kontrolu nad osloveným publikem, umístěním reklamy, má silné nastavení brand safety, pokročilejší kreativní možnosti a především umožňuje práci s frekvencí napříč celou kampaní. Oproti tomu PPC je vhodné využívat pro výkonnostně zaměřené kampaně, focusuje se na posílení prodeje a zájmu o produktu nebo značku.

Comments


bottom of page